hem
PGF

Hej - Vi på PGF Group erbjuder tredjepartslogistiktjänster i lagerhotell och kombiterminaltjänster på Vaggeryds kombiterminal. Välkommen till oss!

Pass på! Lageryta finns att hyra. Ring för mer information.

Vår affärsmodell består av tre steg som hjälper dig till en effektivare godshantering.

1 Samla

Med hjälp av järnvägstransporter och lastbilstransporter samlar vi in gods på Vaggeryds kombiterminal och i våra lagerlokaler.

2 Anpassa

På kombiterminal eller i lagerbyggnad anpassar vi godset på det sätt som ni önskar.

3 Leverera

I rätt tid levereras godset till din dörr eller annan önskad destination på det sätt du valt att anpassa godset.

Läs mer om vår process

PGF Logistics

Tredjepartslogistik – flexibilitet och rörliga kostnader.

PGF Terminal

Vaggeryds kombiterminal - järnvägs- och lastbilstransporter i samverkan.

PGF Rail

Järnvägstransporter – järnvägspendlar och blocktåg.

Lokaler för dig Är du i behov av lageryta eller kontorsyta?

Läs mer

Vaggeryds kombiterminal Vaggeryds kombiterminal är taxepunkt Bma.

Läs mer

Serviceytan tar form En serviceyta för vård och service av terminalens maskiner är nu i drift.

Läs mer

Lyckad separation Ny körväg skapar trygg arbetsmiljö och effektiv styrning av godshanteringen.

Läs mer

PGF