hem

“Bra service på utrustning för godshantering är avgörande för att upprätthålla tillförlitligheten i transportkedjan.”

Underhåll och reparation

I dagsläget görs lättare underhåll på järnvägsvagnar och annan utrustning på terminalområdet. Ett reparationsspår möjliggör byte av utrustning på järnvägsvagnar för att upprätthålla kapaciteten på järnvägspendlarna.

PGF