hem

“Förenkla din tullhantering och skjut upp kostnader.”

Tullhantering

Importerar du varor har du möjlighet att lagra ditt gods oförtullat i våra lokaler och du kan på så vis skjuta eventuella tull- och momskostnader på framtiden. Detta är extra intressant om du säljer vidare till icke EU-land eftersom du slipper att förtulla varorna i Sverige.

OBS! Nya regler för tullager. Vi har from 2015-11-30 ej möjlighet att hantera oförtullat gods i våra lager. Vi ber att få hänvisa till Tullverkets hemsida för vidare information. Vi arbetar för att åter kunna erbjuda tjänsten men när och i vilken form vet vi inte idag.

PGF