hem

“Gör dig av med fasta kostnader för lager och utrustning för godshantering.”

Rörliga kostnader

Med oss som tredjepart omvandlas fasta kostnader i din logistikkedja till rörliga då du betalar för det behov du för tillfället har. Fördelar utöver de kostnadsmässiga är att ditt lager alltid är bemannat även om inget arbete utförs med just dina produkter. Utrustning för hantering av gods finns alltid tillgängligt och du slipper fasta kostnader för truckar och annan utrustning.

PGF