hem

“Lagring av gods och anpassning till kundspecifika order eller utföranden. ”

Lagra och anpassa

När du har behov av lagring av gods eller om du vill att vi på något sätt ska anpassa dina produkter före leverans, gör vi detta i våra moderna lokaler. Anpassningen kan innebära att vi hanterar specifika plockorder till dig eller din kund, sorterar, packar om eller kontrollerar produkterna efter dina instruktioner.

PGF