hem

“På Vaggeryds kombiterminal erbjuder vi dig hantering av lastbärare och bulkvaror mellan lastbil- och järnvägstransporter. ”

PGF Terminal

Förstklassig hantering

Vaggeryds kombiterminal med placering utmed E 4:an i höjd med avfart 88 i Skillingaryd är ett expansivt område med stora möjligheter. Här sker en rationell hantering av lastbärare mellan lastbil och tågfrakt. Kombiterminalen utvecklas ständigt och mer uppställnings- och serviceyta samt anslutningsvägar anläggs.

Vaggeryds kombiterminals totala yta är hela 45 hektar. Området är långt ifrån färdigexploaterat men vi anpassar ytan efter det behov som uppstår. Hittills har containerhantering varit i fokus samt en del biobränslehantering i mindre omfattning. Har du behov av en viss typ av hantering är du välkommen att kontakta oss för att se till möjligheten på terminalområdet.  

Hanteringen av container upptar ca 8 hektar. Här tar vi emot fullängdståg på 650 meter. I dag trafikeras terminalen av containertrafik till och från Göteborgs hamn sex dagar i veckan. Vaggeryds kombiterminal kan i dag erbjuda dig som kund transport av oförtullad container från Göteborgs hamn. Denna möjlighet ger dig som kund flexibilitet i fråga om ekonomi- och behovsplanering.

Intill containerterminalen planläggs nu traileruppställningsytan. Vi ser en stor nytta i att transportera trailer på järnväg på långa avstånd och låta bilen ta vid på de korta sträckorna. Trailerområdet motsvarar även det 8 hektar.

Vaggerydsterminalen är öppen för alla som vill trafikera den. Vi arbetar ständigt för att få tågoperatörer att trafikera Vagerydsterminalen för alla typer av gods och till destinationer såväl inrikes som ut i Europa.

Är du intresserad av att besöka Vaggeryds kombiterminal för att få se och veta mer om terminalens möjligheter är du mycket välkomna att kontakta oss.

PGF