hem

Våra tågförbindelser

den 29 oktober 2012 09:31

Järnvägstransporter skonar vår miljö och ger effektiva transporter från punkt A till B.

Lastbilen är flexibel och ett absolut krav för att hämta in och köra ut gods för dina behov. Kombinationen av järnväg- och biltransporter ger därför det bästa av två olika transportsätt. För att kombitransporterna ska vara intressanta för dig, måste destinationerna som järnvägen trafikerar vara anpassade efter de varuflöden som gäller i dag. Det är därför viktigt att du som kund ställer önskemålen till oss för att möjliggöra järnvägspendlar till destinationer som vi inte har i nuläget. Vår järnvägspendel till Göteborgs hamn är ett bra exempel på en marknadsanpassad produkt.

PGF