hem

Lyckad separation

den 17 juni 2015 19:49

En ny körväg för biltrafiken på kombiterminalsområdet har blivit en stor framgång. Numera finns det ingen risk att terminaltruckar och biltrafik riskerar att kollidera. Arbetsmiljön har blivit mycket säkrare och trevligare för de chaufförer som besöker terminalen. Eftersom terminalen har stora avrinningsdiken blir det naturliga gränser på terminalområdet. Diket som går rakt igenom containerhanteringsytan avgränsar effektivt körvägen och containeruppställningsplatsen. Utmed terminalen har överfarter gjorts för att skapa av- och pålastningsplatser. Dessa platser gör att trafiken kan styras effektivt. Varje lastplats har skyddande refuger för chaufförerna så ingen risk finns för påkörning av annat fordon vid lossning och lastning. Det finns också ett väderskydd där chauffören när han gjort lastbäraren klar för hantering placerar sig och ger grönt ljus med en ljussignal. Terminaltrucksföraren vet då att chauffören är på rätt plats och att lastbäraren kan hanteras.

PGF