hem

Gamla planer på Båramo

den 5 november 2015 19:54

Även gamla planer kan komma till heders. Denna gång är det begagnade fotbollsplaner som Smålands Miljö AB mellanlagrar på ett område av 3000 kvm på terminalens norra område i väntan på återvinning. Fotbollsplanerna ska rensas från sand och gummirester innan de ska förädlas till nya konstgräsplaner. För att eliminera eventuella utfällningar av skadliga ämnen kommer de lagrade konstgräsrullarna att väderskyddas. Verksamheten startade i början av november 2015.

PGF